Print

Active Biotechs nyemission övertecknad

2005-07-07

98,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Fördelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter kommer att ske proportionellt till de aktieägare som tecknat sig utöver sin företrädesrättsandel.
Genom nyemissionen ökar antalet aktier i Active Biotech med 5623 426 aktier till 39363 983 aktier.
Active Biotechs nyemission kommer att avslutas enligt följande tidsplan:
Besked om eventuell tilldelning av aktier tecknade utan stöd
av teckningsrätter Omkring 8 juli
Betalning av aktier tilldelade till följd av teckning utan stöd
av teckningsrätter Omkring 13 juli
Första dag för handel i nya aktier Omkring 25 juli
Konverteringskursen för existerande konvertibla förlagsbevis, utgivna i december 2004, kommer som en konsekvens av den nu genomförda emissionen att justeras och uppgår därmed till 38,39 kr.
Lund den 7 juli 2005
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Hans Kolam, CFO, telefon: 046-19 20 44
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack