Print

Active Biotech AB Delårsrapport Januari-juni 2005

2005-08-11

  • Samtliga projekt utvecklas enligt planerade verksamhetsmål

  • Emissionen om cirka 169 MSEK avslutad - övertecknad med 43 procent
  • Utnyttjande av option att återköpa forskningsanläggningen i Lund
  • Nettoomsättning 5,8 (30,4) MSEK
  • Rörelseresultat -100,5 (-97,0) MSEK
  • Resultat efter skatt -110,3 (-76,6) MSEK
  • Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,27 (-2,27) SEK/aktie

  • pdfActive Biotech Delårsrapport jan-juni 05    Back