Print

Bekräftad tumörlokalisation av ANYARA hos cancerpatienter med hjälp av PET

2005-09-29

Genom att använda tekniken Positron Emission Tomography (PET) och radioaktivt inmärkt ANYARA, har det för första gången blivit möjligt att mäta mängden ANYARA i tumörer som uttrycker 5T4-antigenet, respektive normalvävnad hos olika patienter. Studien pågår på Paterson Institute for Cancer Research och på Christie Hospital i Manchester, England. De första resultaten från denna studie kommer att presenteras på NCRI:s (National Cancer Research Institute) konferens i Birmingham, England den 2-5 oktober.
"Ett viktigt steg i utvecklingen av målsökande behandlingsformer är att bevisa att konceptet fungerar. Vi har nu med objektiv metodologi kunnat konstatera att ANYARA anrikas i tumören hos cancerpatienter", säger Tomas Leanderson, Forskningschef på Active Biotech.
"Detta visar även på vikten av tekniken PET som en viktig del i utvecklingen av målsökande cancerbehandling", säger Dr Jamal Zweit, Head of Targeting and Imaging vid Paterson Institute for Cancer Research.
En annan fas I klinisk doseskaleringsstudie av ANYARA pågår för närvarande på Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA, på Radiumhospitalet i Oslo, Norge och på Christie Hospital i Manchester, England.
Lund den 29 september 2005
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Tomas Leanderson, Forskningschef, telefon: 046-19 20 44
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack