Print

Active Biotech inleder klinisk fas I kombinationsstudie med ANYARA och Taxotere®

2005-11-08

Denna dos-eskaleringsstudie, där mellan tjugo och trettio patienter kommer att ingå, ska studera ökande doser av ANYARA i kombination med en fast dos Taxotere®. Taxotere® kommer att administreras enligt föreskrivet etablerat dos-schema medan ANYARA kommer att doseras på nivåer som förväntas ha antitumör-effekt.
Ansvarig prövare för studien är professor Roger Cohen vid Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA. Studien kommer att genomföras vid kliniker i USA, Danmark och Ryssland.
Ytterligare en klinisk fas I dos-eskaleringsstudie, denna med enbart ANYARA, pågår för närvarande i USA, Norge och England.
Lund den 8 november, 2005
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Tomas Leanderson, Forskningschef, telefon: 046-19 20 44
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack