Print

Active Biotech har startat klinisk prövning med patienter för projektet 57-57

2005-12-19

Vidare kommer ett antal biologiska markörer att studeras för att ge en uppfattning om
57-57s eventuella påverkan på sjukdomsförloppet.
Denna multicenter, dos-eskaleringsstudie genomförs på tre sjukhus i Sverige - Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala och på Lunds Universitetssjukhus. Ansvarig prövare för studien är Dr Anders Bengtsson på Lunds Universitetssjukhus.
SLE är en kronisk reumatisk sjukdom som påverkar leder, muskler och andra delar av kroppen. Det uppskattas att cirka 500000 amerikaner lider av SLE; dock finns undersökningar som pekar på att sjukdomen är mer utbredd än så.
Fas II/III-studier för projektet är planerade till år 2007.
Som tidigare rapporterats avslutades en första fas I-studie tidigare i år. Den studien, vilken studerade säkerhet och farmakokinetik för 57-57 hos 30 friska frivilliga försökspersoner, genomfördes i samarbete med Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. Resultaten visade att 57-57 tolereras mycket väl i samtliga av de testade dosnivåerna vid såväl singel- som upprepad dosering, samt att substansen lämpar sig väl att ges som en oral, daglig behandling.
Lund den 19 december 2005
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Tomas Leanderson, Forskningschef, telefon: 046-19 20 44
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel: 046-19 20 00
Fax: 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack