Print

Active Biotechs nomineringskommitté utsedd

2006-01-16

Nomineringskommittén inför kommande val av styrelse består av Johnny Sommarlund för MGA Holding, Tomas Billing för Nordstjernan samt Ulf Strömsten för Catella fonder.
Nomineringskommittén kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta ett förslag till styrelse att föreläggas för beslut på den ordinarie bolagsstämman den 26 april 2006.
Lund den 16 januari 2006
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA (TTS) för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Dessutom har företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack