Print

Active Biotechs cancerprojekt ANYARA presenterat på ASCO i Atlanta

2006-06-05

De erhållna resultaten uppfyller de kriterier som sattes upp vid utvecklingen av ANYARA. Man har kunnat påvisa reproducerbar induktion av den immunstimulerande cytokinen Interleukin-2 (IL-2) som ett mått på T-lymfocytaktivering i direkt anslutning till ANYARA-injektionerna. Ett samband mellan IL-2 induktion och en förlängd överlevnad hos njurcancerpatienter har tidigare visats för första generationens ANYARA. Vidare har en selektiv ökning av ANYARA-specifika T- lymfocyter efter behandling kunnat påvisas, vilket visar att ANYARA inte bara aktiverar T lymfocyter i patienterna generellt utan att en selektiv ökning av specifikt ANYARA-reaktiva T lymfocyter erhålles.
Denna ANYARA-studie genomförs på Fox Chase Cancer Center i Philadelphia, USA, på Radiumhospitalet i Oslo, Norge och på Christie Hospital i Manchester, England.
Ytterligare en fas I-studie inom ANYARA-programmet pågår. Det är en kombinationsstudie av ANYARA och det etablerade cancerläkemedlet Taxotere®. Kombinationsstudien genomförs vid kliniker i USA, Danmark och Ryssland. En fas II klinisk studie med njurcancerpatienter planeras starta innan årets slut.
För ytterligare information och för att ta del av hela postern "An open-label Phase I study of ABR-217620, a fusion protein of the 5T4 antibody moiety and an engineered superantigen, in patients with non-small cell lung, renal cell or pancreatic cancer", besök www.activebiotech.com.
Lund den 5 juni 2006
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Företaget ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack