Print

Active Biotech publicerar prekliniska data gällande prostatacancerprojektet TASQ

2006-09-07

Artikeln sammanfattar prekliniska data för Active Biotechs projekt TASQ för behandling av prostatacancer.
Resultaten bekräftar TASQs anti-angiogenicitet dvs. förmåga att hämma tillväxt av nya blodkärl till tumören, med en parallell hämning av tumörtillväxten.
Företagets TASQ-projekt syftar till att utveckla ett läkemedel som kan ges oralt för behandling av prostatacancer.
TASQ befinner sig för närvarande i fas I klinisk prövning i prostatacancerpatienter.
En interimsutvärdering av denna studie kommer att publiceras separat inom kort.
Fas II/III-studier planeras att påbörjas under 2007.
Lund den 7 september 2006
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi av i första hand indikationen icke-småcellig lungcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel. 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack