Print

Active Biotechs nya cancerbehandling ANYARA uppvisar farmakologisk effekt i patienter i framgångsrika fas I-studier

2006-12-13

Active Biotech (ACTI.ST) har framgångsrikt avslutat tre kliniska fas I-studier av ANYARA för behandling av avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC), njurcancer (RCC) och cancer i bukspottskörteln (PC). Studierna bekräftar att ANYARA uppvisat farmakologiskt "proof of concept", dvs. behandlingen har visat effekt i patienter.

pdfLäs hela pressmeddelandet - 13 december 2006Back