Print

Active Biotechs nomineringskommitté utsedd

2007-01-12

Nomineringskommittén inför kommande val av styrelse består av Johnny Sommarlund för MGA Holding, Tomas Billing för Nordstjernan samt Ulf Strömsten för Catella fonder.
Nomineringskommittén kommer under styrelseordförande Mats Arnhögs ledning utarbeta ett förslag till styrelse att föreläggas för beslut på årsstämma den 19 april 2007.
Lund den 12 januari 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack