Print

RhuDex® inleder kliniska fas II-prövningar för behandling av ledgångsreumatism

2007-01-23

Denna placebo-kontrollerade studie avser att utvärdera substansens tolerabilitet, bestämma lämplig dos samt ge analysresultat som påvisar en anti-inflammatorisk effekt av RhuDex®.
"Första patienten har redan påbörjat behandling, och resultat från studien förväntas i slutet av 2007", säger Active Biotechs VD Sven Andréasson.
RhuDex® är en ny, oralt tillgänglig substans för behandling av reumatoid artrit som har sitt ursprung i Active Biotechs patenterade CD80-antagonister och som utlicensierades till MediGenes dotterbolag Avidex Ltd 2002.
När denna studie är avslutad planeras en kompletterande fas II-studie med fler än 200 patienter att inledas 2008. MediGene är ansvarig för det kliniska programmet och bär kostnaderna för detta.
För ytterligare information, besök MediGenes hemsida www.medigene.com.
Avtalet med Avidex/MediGene gav Active Biotech initiala betalningar, vilka erhölls 2002 och 2005. Möjliga framtida delmålsbetalningar, kopplade till det kommande kliniska programmet fram tills dess att produkten lanseras, uppgår till 5,6 miljoner brittiska pund. Därutöver erhåller Active Biotech royalty-ersättningar på framtida försäljning.
Lund den 23 januari 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
www.activebiotech.com

pdfBack