Print

Active Biotechs I-3D klinisk mikrodos-studie avslutad

2007-03-13

Avsikten med studien var att studera substansens farmakokinetiska egenskaper i människa. Studien genomfördes i friska frivilliga personer.
Studien visade att den utvalda I-3D-substansen (ABR-224050) har farmakokinetiska egenskaper som gör att den lämpar sig väl för daglig oral dosering.
Resultaten från mikrodos-studien fastställde att substansen har en halveringstid på runt 60 timmar, vilket är avsevärt kortare än för en jämförbar substans; Arava® (Sanofi Aventis). Dock är denna halveringstid lång med hänsyn till målet för projektet.
Active Biotechs och Chelsea Therapeutics "Joint Development Committee" planerar därför att under 2007 fortsätta den prekliniska optimeringen av ABR-224050 och göra ytterligare jämförelser med andra substanser i I-3D-portföljen före start av kliniska fas I-studier.
Som ett resultat av detta har den nuvarande planen att starta fas I-studier 2007 justerats och därför planeras fortsatta fas I-studier för I-3D nu starta 2008.
I maj 2006 tecknade Active Biotech och Chelsea Therapeutics ett avtal för gemensam utveckling och kommersialisering av I-3D-portföljen, en grupp oralt tillgängliga substanser vilka hämmar enzymet dihydroorotat dehydrogenas (DHODH), för behandling av primärt reumatoid artrit, RA. Då avtalet slöts hade Active Biotech redan isolerat fler än 15 substanser och utfört långtgående preklinisk modellering vilket resulterat i identifieringen av två potentiella läkemedelskandidater. Som en följd av avtalet bildades en "Joint Development Committee" för att leda den fortsatta utvecklingen av I-3D-substanserna med ändamålet att välja en läkemedelskandidat för start av kliniska fas I-studier.
Lund den 13 mars 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Sven Andréasson, Verkställande direktör, telefon: 046-19 20 49
Tomas Leanderson, Chief Scientific Officer, telefon: 046-19 20 95
Cecilia Hofvander, Manager Corporate Communication, telefon: 046-19 11 22
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack