Print

Active Biotech publicerar data gällande prostatacancerprojektet TASQ

2007-03-27

Artikeln presenterar prekliniska resultat rörande Active Biotechs projekt TASQ för behandling av prostatacancer.
TASQ-projektet har som syfte att utveckla ett läkemedel som kan ges oralt för kronisk behandling av prostatacancer. TASQ är för närvarande i kliniska fas I-prövningar i prostatacancerpatienter.
Fas II-studier planeras starta under 2007.
Tumörtillväxten av ett antal humana prostatacancertransplantat i nakna hanmöss som behandlats endast med TASQ, eller i kombination med kirurgisk eller medicinsk kastration alternativt kastration plus docetaxel (Taxotere®), utvärderades. Daglig oral behandling med TASQ hämmade genomgående tumörtillväxten hos alla 6 transplantationsmodeller som testats på ett dosberoende sätt via mätning av anti-angiogent svar. TASQs anti-prostatacancereffekt förstärktes när det kombinerades med kastration eller med kastration plus docetaxel. Resultaten dokumenterade även att skillnader i serum-PSA hos de djur som behandlats med TASQ jämfört med de obehandlade korrelerar med hämning av tumörtillväxt.
Detta indikerar att förändringar i ökningstakten, eller dubbleringstiden, av PSA hos människa även kan innebära en anti-tumör effekt av TASQ.
Lund den 27 mars 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
* "The quinoline-3-carboxamide anti-angiogenic agent, tasquinimod, enhances the anti-prostate cancer efficacy of androgen ablation and taxotere without effecting serum PSA directly in human xenografts", Dalrymple SL, Becker RE, Isaacs JT.
(PMID: 17373719, tillgänglig i förväg som en e-publikation vid NCBI National Center for Biotechnology, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/)
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack