Print

Förtida lösen av Active Biotechs konvertibellån

2007-03-28

Totalt konverterades hela 98,4 % av lånet till 3300115 aktier.
Detta medför att det totala antalet utestående aktier efter genomförd företrädesemission och konvertering uppgår till 47 300 115.
De konvertibelinnehavare som ej påkallat konvertering har erhållit återbetalning till det nominella beloppet 40 kronor per konvertibelt förlagsbevis, innebärande en total återbetalning av cirka 1,9 miljoner kronor.
Lund den 28 mars 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande direktör
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack