Print

Active Biotech Delårsrapport januari-mars 2007

2007-05-04

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven AndréassonCecilia Hofvander
VDInformationsansvarig
Tel 046-19 20 49Tel 046-19 11 22
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50 Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfDelårsrapport jan-mars 2007Back