Print

Nya positiva prekliniska data för Active Biotechs RA-projekt I-3D

2007-06-15

"De nya prekliniska data som presenterades visar att I-3D har en signifikant hämmande effekt på sjukdomsutvecklingen i en experimentell modell för sjukdomen reumatoid artrit (RA)", kommenterar Active Biotechs VD Sven Andréasson.
Genom att kombinera I-3D med methotrexat, ett läkemedel som hämmar celldelning och som används för gängse behandling av olika inflammatoriska sjukdomar och cancer, förstärks den hämmande effekten.
Resultaten stärker vidare den fortsatta kliniska utvecklingen av I-3D som monoterapi eller i kombination med methotrexat.
Lund den 15 juni 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Om I-3D
I-3D är en ny lågmolekylär substans som hämmar enzymet dihydroorotat dehydrogenas (DHODH). Vid inflammatoriska sjukdomar som till exempel RA förökar sig T-cellerna i snabb takt och har då ett exceptionellt stort behov av att kunna nysyntetisera pyrimidin. Hämning av DHODH resulterar i att tillverkningen av pyrimidin bromsas och därmed även T-cellernas tillväxt.
I maj 2006 tecknade Active Biotech och Chelsea Therapeutics International Ltd (NASDAQ:CHTP) ett avtal för gemensam utveckling och kommersialisering av I-3D-substanserna. Avtalet innebär att Active Biotech och Chelsea gemensamt utför och bekostar den kliniska utvecklingen av I-3D-portföljen.
Under året planeras en läkemedelskandidat utses för vidare kliniska prövningar 2008.
* För ytterligare information och för att ta del av hela postern "ABR-224050: a novel dihydroorotate dehydrogenase inhibitor suppressing disease development in collagen induced arthritis", besök www.activebiotech.com.
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics International Ltd.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack