Print

Active Biotech presenterar nya prekliniska data för 57-57 på "8th World Congress on Inflammation"

2007-06-18

"Resultaten stärker den vidare kliniska utvecklingen av 57-57 för behandling av SLE och visar på möjligheten att minska steroidanvändandet. Kliniska fas II-prövningar planeras att initieras innan årets slut", kommenterar Active Biotechs VD Sven Andréasson.
De nya prekliniska data som presenterades visar att 57-57, i experimentell behandling av sjukdomen systemisk lupus erythematosus (SLE), kan ersätta prednisolone, en anti-inflammatorisk kortikosteroid som används vid gängse behandling av en rad olika inflammatoriska sjukdomar, däribland SLE.
Flera symptom som är vanligt förekommande vid SLE, såsom hematuri (blod i urinen), glomerulonefrit (inflammation i njurarna) kunde dämpas genom att kombinera 57-57 och en lägre mängd steroid.
Lund den 18 juni 2007
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
Om SLE och 57-57
Systemisk lupus erythematosus (SLE) är en bindvävssjukdom som kan orsaka inflammation och skador i bindväven i många olika organ. Sjukdomen framskrider i skov med mellanliggande relativt symptomfria intervall och drabbar framförallt kvinnor i fertil ålder. Sjukdomen har ytterst varierande förlopp och symptom, beroende på vilka organ som drabbas. Utan behandling kan SLE vara livshotande. Active Biotech uppskattar marknaden till minst 1 000000 patienter i USA och Europa. Marknadspotentialen för SLE-indikationen uppskattas till cirka 6 miljarder USD.
En klinisk fas I-studie för 57-57 pågår med huvudindikationen SLE men omfattar patienter med SLE eller ledgångsreumatism (reumatoid artrit, RA). Studien är en multicenterstudie och genomförs på tre sjukhus i Sverige - Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm, Akademiska sjukhuset i Uppsala och Universitetssjukhuset i Lund samt kliniker i Ryssland. Fas II-studier för projektet är planerade att starta 2007.
Världshälsoorganisationen (WHO) har tilldelat 57-57 det internationella generiska namnet paquinimod.(INN).
*För ytterligare information och för att ta del av hela postern "Steroid Sparing Effect of Paquinimod (ABR-215757) in Disease Development of Experimental Lupus in MRLlpr/lpr Mice", besök www.activebiotech.com .
Active Biotech AB (ACTI.ST) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand indikationen njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs projektet I-3D i preklinisk utveckling gemensamt med Chelsea Therapeutics International Ltd.

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack