Print

Active Biotechs cancerprojekt ANYARA säkert i kombination med Taxotere®

2007-10-24

Lund den 24 oktober 2007 - Active Biotech AB (OMX Nordic:ACTI) har presenterat slutgiltiga resultaten från en tidigare rapporterad fas I-studie av cancerprojektet ANYARA i kombination med Taxotere® i patienter med icke-småcellig lungcancer.
Presentationen gjordes på AACR-NCI-EORTCs(1) konferens "Molecular Targets and Cancer Therapeutics" i San Francisco, USA.
Resultaten(2) visar att ANYARA kan ges säkert i kombination med Taxotere® (Sanofi-Aventis), ett etablerat läkemedel för behandling av icke-småcellig lungcancer.
Studien omfattade tretton patienter med avancerad icke-småcellig lungcancer. De biverkningar som observerades under behandlingen med ANYARA - övergående feber, lågt blodtryck och illamående - var förväntade. Övriga biverkningar var typiska för Taxotere®. Av tio utvärderingsbara patienter uppnådde två patienter en så kallad partiell respons (tumören minskar minst 30 procent), därav en patient som tidigare behandlats med Taxotere® men inte svarat. Fem patienter höll sig stabila i sin sjukdom.
ANYARA utvecklas för närvarande för behandling av njurcancer, och en registreringsgrundande fas II/III-studie pågår. En interimsanalys är planerad till mitten av 2008.
Active Biotech AB (publ)
Sven Andréasson
Verkställande Direktör
(1) American Association for Cancer Research - National Cancer Institute - European Organization for Research and Treatment of Cancer
(2) Läs hela postern "An open label phase I study of ABR-217620 in combination with docetaxel in patients with NSCLC" på www.activebiotech.com
För ytterligare information, kontakta
Sven Andréasson, Verkställande direktör
046 19 20 49
Tomas Leanderson, Chief Scientific Officer
046 19 20 95
tomas.leanderson@activebiotech.com
Fakta till redaktionen
Om ANYARA
Active Biotechs projekt ANYARA utvecklar ett läkemedel för behandling av cancer (targeted therapy), i första hand njurcancer. En klinisk fas II/III-prövning pågår sedan slutet av 2006. Denna studie är en randomiserad studie av ANYARA i kombination med interferon-alfa, jämfört med bara interferon-alfa, i patienter med avancerad njurcancer.
Den primära kliniska effektparametern för studien är överlevnad och kommer att omfatta totalt cirka 500 patienter vid 45 olika kliniker i Europa. Förväntad överlevnad med konventionell behandling för dessa patienter är 10-15 månader och längden på studien kommer att vara avhängig patienternas sjukdomsutveckling. En interimsanalys baserad på cirka 200 patienter planeras till halvårsskiftet 2008.
Om Active Biotech
Active Biotech AB är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel. Företaget har en stark forskningsportfölj med fokus på autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som avancerat längst är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. Dessutom drivs autoimmunitetsprojektet I-3D i preklinisk utveckling.
Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack