Print

Active Biotech Bokslutsrapport januari-december 2007

2008-02-14

Kommentar av VD Sven Andréasson:
"Under året godkände de amerikanska och europeiska läkemedels­myndigheterna laquinimod för fas III, och rekryteringen av patienter kunde inledas. Därmed passerade vi en viktig milstolpe i utvecklingen mot en säker och effektiv produkt. Tillsammans med ytterligare fyra projekt i klinisk fas befäste vi därmed Active Biotechs position som ett bolag med en balanserad och mogen projektportfölj."
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Sven Andréasson
VD
Tel 046-19 20 49
Cecilia Hofvander
Informationsansvarig
Tel 046-19 11 22
Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfActive Biotech Bokslutsrapport 2007Back