Print

Kallelse till årsstämma

2008-04-09

Active Biotech ABs (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årsstämma, vilken kommer äga rum onsdagen den 7 maj 2008 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund.
Kallelsen, som införs idag i Svenska Dagbladet och Post- och Inrikes Tidningar, bifogas.
Lund den 9 april 2008
ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)
STYRELSEN

pdfKallelse till Årsstämma i Active Biotech AB (publ)Back