Print

Tomas Leanderson ny verkställande direktör i Active Biotech

2008-07-23

Sven Andréasson har varit VD i bolaget sedan 1999 och under hans ledning har Active Biotech omvandlats från ett kombinerat vaccin- och forskningsbolag till att vara fokuserat på klinisk utveckling av nya läkemedel mot cancer och autoimmuna sjukdomar.
Styrelsen för Active Biotech AB har idag beslutat attTomas Leanderson utses till ny verkställande direktör. Tomas Leanderson har sedan 1999 varit forskningschef i Active Biotech (www.activebiotech.com).
Sven Andréasson kvarstår som VD för bolaget fram till den 1 september 2008.
Lund den 23 juli 2008
För ytterligare information kontakta:
Mats Arnhög
Styrelsens ordförande
Telefon: 08-545037 70
Mobiltelefon: 0705-91 50 96
Om Active Biotech
Active Biotech AB (OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 juli 2008, kl.08.30.
Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tel 046-19 20 00
Fax 046-19 20 50

pdfBack