Print

LAQUINIMOD UPPVISAR SIGNIFIKANT OCH BIBEHÅLLEN VERKAN PÅ SJUKDOMEN MULTIPEL SKLEROS

2008-09-18

Lund och Jerusalem, Israel, den 18 september, 2008 - Nya data från förlängningsstudien av oral laquinimod för behandling av relapserande remitterande multipel skleros (RRMS) uppvisar en signifikant minskning av genomsnittligt antal skadliga lesioner (GdE) i hjärnan både hos patienter som bytt från placebo till laquinimod och patienter som fortsatt med sin ursprungliga dos laquinimod. I RRMS-patienter som bytte från placebo till laquinimod sågs en 52-procentig minskning av genomsnittligt antal lesioner (p<0.0007). Minskningen var signifikant både för patienter som bytte till hög dos (p<0.009) och låg dos laquinimod (p<0.03). Andelen patienter som bytte till aktiv behandling från placebo och förblev lesions-fria, ökade från 31 procent till 47 procent (p<0.012). Detta stärker ytterligare laquinimods effekt på sjukdomsaktiviteten mätt med magnetkamera, MRI.

pdfLAQUINIMOD UPPVISAR SIGNIFIKANT OCH BIBEHÅLLEN VERKAN PÅ SJUKDOMEN MULTIPEL SKLEROSBack