Print

Ny information kring RhuDex®

2008-10-17

RhuDex® kommer att undersökas vidare i en serie laboratorietester under det brittiska läkemedelsverkets (Medicines and Healthcare products Regulatory Agency) översyn. Dessa studier kommer att undersöka om det finns några potentiellt skadliga interaktioner mellan RhuDex® och åderförkalkade blodkärl. MediGene kommer att göra upp en utvecklingsplan för de vidare testerna tillsammans med MHRA och planerar kunna genomföra dem under första halvan av 2009.
För att läsa hela pressmeddelandet "RhuDex® to be Examined in Further Laboratory Tests", se www.medigene.com.
Lund den 17 oktober 2008
Active Biotech AB (publ)
Tomas Leanderson
Verkställande direktör
För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson, Verkställande direktör
Tfn: 046 19 20 95
Göran Forsberg, VP Communication & Business Development
Tfn: 046 19 11 54
Fakta till redaktionen
Om RhuDex®
RhuDex® är en ny, oralt tillgänglig substans för behandling av reumatoid artrit som har sitt ursprung i Active Biotechs patenterade CD80-antagonister, utlicensierade till MediGene AG. RhuDex® utvecklas som en bromsmedicin för behandling av reumatiska sjukdomar.
Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för immunterapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex® för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.
Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 oktober 2008, kl.08.30.

Active Biotech AB (org. no. 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046 19 20 00
Fax 046 19 11 00

pdfBack