Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari-mars 2009

2009-04-23

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95
Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54
Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44
Active Biotech AB(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com

pdfActive Biotech AB Delårsrapport jan-mars 2009Back