Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2010

2010-04-22

· Laquinimod ― Teva förvärvat ytterligare rättigheter i marknads- och distributionsavtalet för laquinimod

· TASQ ― förberedelser för fas III-studier pågår

· ANYARA ― explorativa kombinationsdata presenterade

· 57-57 ― explorativ klinisk studie pågår

· ISI ― projektet fortskrider enligt plan

· RhuDex(TM) ― prekliniska studier pågår

· Nettoomsättning 2,8 (2,2) MSEK

· Rörelseresultat -51,0 (-63,7) MSEK

· Resultat efter skatt -53,5 (-62,2) MSEK

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -0,83 (-1,21) SEK/aktie

· Efter periodens slut tillfördes bolaget cirka 149 miljoner kronor i en riktad emission

För ytterligare information, vänligen kontakta:


Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg

VP Investor Relations & Business Development

Tfn 046-19 11 54

Hans Kolam

CFO

Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB

(org.nr 556223-9227)

Box 724, 220 07 Lund

Tfn 046-19 20 00

Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2010Back