Print

Antal aktier och röster i Active Biotech

2010-04-30

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av utnyttjande av personaloptioner samt den riktade nyemissionen till fonder förvaltade av Sectoral Asset Management Inc.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 65670 925 aktier och röster i bolaget.

Lund den 30 april 2010

Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Hans Kolam, CFO

Tfn: 046 19 20 44

E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på forskning och utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immunmodulerande egenskaper, avsedd för behandling av multipel skleros, samt ANYARA för riktad terapi, "targeted therapy", av i första hand njurcancer. Företaget har ytterligare tre projekt i klinisk utveckling, TASQ för prostatacancer, 57-57 för SLE och RhuDex(TM) för RA, samtliga i tablettform. För ytterligare information se www.activebiotech.com.

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 april 2010, kl.08.30.


pdfAntal aktier och röster i Active BiotechBack