Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2010

2010-08-11

· Laquinimod ― fas III-studier fortgår enligt plan


· TASQ ― finala fas II-data presenterade på ASCO. Fas III-planering fortgår enligt plan

· ANYARA ― artikel presenterad i Journal of Immunotherapy


· 57-57 ― explorativ klinisk studie pågår. Utveckling för behandling av "orphan drug" indikation (systemisk skleros/sklerodermi) påbörjad


· ISI ― projektet fortskrider enligt plan


· RhuDex(TM) ― prekliniska studier har genomförts under året

· Nettoomsättning 6,1 (5,2) MSEK

· Rörelseresultat -102,4 (-118,5) MSEK

· Resultat efter skatt -108,3 (-118,6) MSEK

· Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,67 (-2,22) SEK/aktie

· Bolaget tillfördes cirka 149 miljoner kronor i en riktad emission, likvida medel vid periodens utgång uppgick till 235 MSEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.compdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2010Back