Print

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2010

2011-02-10

·Laquinimod - positiva resultat presenterade från ALLEGRO fas III-studie

·TASQ - registreringsgrundande fas III-studie initieras Q1 2011

·ANYARA- pågående fas III-studie beräknas avslutas 2012

·57-57- rekommenderat till status som särläkemedel

·ISI- projektet fortskrider enligt plan

·RhuDex(TM)- förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår

·Nettoomsättning 11,4 (10,8) MSEK

·Rörelseresultat -229,0 (-219,6) MSEK

·Resultat efter skatt -221,1 (-224,0) MSEK

·Resultat per aktie för perioden uppgick till -3,38 (-3,81) SEK

·Riktad emission om 375 MSEK genomförd efter periodens slut

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2010Back