Print

Antal aktier och röster i Active Biotech

2011-02-28

Antalet aktier och röster i Active Biotech har förändrats på grund av utnyttjande av personaloptioner samt den riktade nyemissionen till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige.

Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 68582 691 aktier och röster i Active Biotech.

Lund den 28 februari 2011
Active Biotech AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Kolam, CFO
Tfn: 046 19 20 44
E-mail: hans.kolam@activebiotech.com

Om Active Biotech
Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform.
För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2011, kl.10.30.


pdfAntal aktier och röster i Active BiotechBack