Print

Årsredovisning 2010 Active Biotech AB (publ)

2011-04-06

Active Biotechs årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på www.activebiotech.com.

Årsredovisningen kommer enbart att distribueras digitalt.

Lund den 6 april 2011
Active Biotech AB (publ)

Tomas Leanderson
Verkställande direktör

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Göran Forsberg
Vice President Investor Relations & Business Development
Tfn 046 19 11 54

Active Biotech AB (NASDAQ OMX NORDIC: ACTI) är ett bioteknikföretag fokuserat på utveckling av läkemedel mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar och cancer. De projekt som är i eller på väg in i registreringsgrundande fas är laquinimod, en substans i tablettform med unika immun-modulerande egenskaper, för behandling av multipel skleros, TASQ för prostatacancer samt ANYARA för målsökande terapi av i första hand njurcancer. Laquinimod är även i fas II klinisk utveckling för Crohns sjukdom och Lupus. Företaget har därutöver ytterligare två projekt i klinisk utveckling; 57-57 för SLE och Systemisk Skleros samt RhuDex(TM) för RA, båda i tablettform. För ytterligare information besök www.activebiotech.com.

Active Biotech AB
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Active Biotech är skyldigt att offentliggöra informationen i detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 6 april 2011, kl. 10.00.


pdfÅrsredovisning 2010 Active Biotech AB (publ)Back