Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - mars 2011

2011-04-28

 • Laquinimod- kompletta resultat presenterade från ALLEGRO fas III-studie
 • TASQ- Active Biotech och Ipsen tecknar brett samarbetsavtal för utveckling och kommersialisering av TASQ inom uro-onkologi
 • ANYARA- pågående fas III-studie beräknas avslutas 2012
 • 57-57- status som särläkemedel erhållet
 • ISI- projektet fortskrider enligt plan
 • RhuDex(TM)- förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår
 • Nettoomsättning 2,7 (2,8) MSEK
 • Rörelseresultat -70,9 (-51,0) MSEK
 • Resultat efter skatt -69,3 (-53,5) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,02 (-0,83) SEK
 • Riktad emission om 375 MSEK genomförd

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Göran Forsberg
VP Investor Relations & Business Development
Tfn 046-19 11 54

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44


Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari – mars 2011Back