Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2011

2011-08-11

·Laquinimod- resultat från fas III-studien BRAVO bekräftar laquinimods unika profil för behandling av multipel skleros

·TASQ- rekrytering av patienter till fas III-studien pågår

·TASQ- samarbetsavtal inlett med Ipsen

·ANYARA- fas III-studien fortskrider enligt plan

·57-57- förberedelser för start av klinisk studie i SSc pågår

·ISI- projektet fortskrider enligt plan

·RhuDex(TM)- förberedelser för fortsatt klinisk utveckling pågår

·Nettoomsättning 228,8 (6,1) MSEK

·Rörelseresultat 70,6 (-102,4) MSEK

·Resultat efter skatt 77,7 (-108,3) MSEK

·Resultat per aktie för perioden uppgick till 1,14 (-1,67) SEK


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2011Back