Print

Active Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2011

2012-02-16


·Laquinimod - en klinisk studie planeras innan registreringsansökan
inlämnas i USA

·TASQ- en prövarledd klinisk fas I-studie har inletts
- rekrytering av patienter till fas III-studien fortgår enligt plan

·ANYARA- fas III-studien fortskrider enligt plan

·57-57- klinisk studie i systemisk skleros/ sklerodermi har inletts

·ISI- projektet fortskrider enligt plan

·RhuDex®- en fas I klinisk formuleringsstudie inledd

·Fokusering av verksamheten; 25 medarbetare varslas om uppsägning

·Nettoomsättning 234,6 (11,4) MSEK

·Rörelseresultat -100,9 (-229,0) MSEK

·Resultat efter skatt -94,5 (-221,1) MSEK

·Resultat per aktie för perioden uppgick till -1,38 (-3,38) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Bokslutsrapport januari - december 2011Back