Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2012

2012-08-10

 • Laquinimod - registreringsansökan inlämnad i EU vilket medför delmålsbetalning om 5 MUSD under tredje kvartalet 2012
  - fas III-studie initieras i USA
 • TASQ - delmålsersättning om 10 MEUR erhållen från Ipsen i samband med uppnått rekryteringsmål i fas III-studien
  - överlevnadsdata från fas II-studien presenterade
 • ANYARA- fas III-studien fortskrider enligt plan
 • 57-57- en klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår
 • ISI - projektet fortskrider enligt plan
 • Organisationen har anpassats till bolagets nya inriktning
 • Nettoomsättning: 96,6 (228,8) MSEK
 • Rörelseresultat: -120,6 (70,6) MSEK
 • Resultat efter skatt: -123,5 (77,7) MSEK
 • Resultat per aktie för perioden: -1,79 (1,14) SEK

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport jan - juni 2012Back