Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2012

2012-11-09

·Laquinimod- Teva inleder ny fas III-studie vid årsskiftet
- delmålsbetalning om 5 MUSD erhållen efter inlämnadregistreringsansökan i Europa
- Fas II-data för Crohns sjukdom presenterade på konferensen UEGW

·TASQ- biomarkörsdata presenterade på konferensen ESMO
- Ipsen inleder två nya kliniska fas II-studier; underhållsterapi vidprostatacancer samt studie i ytterligare cancerformer

·ANYARA - resultat från fas III-studien presenteras Q1 2013

·57-57- klinisk studie i systemisk skleros/sklerodermi pågår

·ISI- projektet fortskrider enligt plan

·Nettoomsättning: 136,4 (231,3) MSEK

·Rörelseresultat: -168,7 (-6,2) MSEK

·Resultat efter skatt: -175,1 (-1,3) MSEK

·Resultat per aktie för perioden: - 2,54 (-0,02) SEK


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson
VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam
CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - september 2012Back