Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2013

2013-08-07

Händelser under januari - juni, 2013:

Laquinimod
·positiva resultat från fas IIa-studie av laquinimod i aktiv lupus nefrit
·Teva planerar fortsatt klinisk utveckling av laquinimod för behandling av lupus nefrit
·data presenterade på AAN visar en långsammare utveckling av funktionsnedsättningen för multipel skleros-patienter som påbörjat laquinimod-behandling tidigt jämfört med patienter med en fördröjd behandlingsstart

Tasquinimod
·analysplanen för fas III-studien uppdaterad; primär PFS-analys förväntas samtidigt med den första interimsanalysen för överlevnad 2014
·fas II uppföljningsstudie och mätning enligt Bone Scan Index (BSI) visar att tasquinimod hämmar skelettmetastaser; resultat presenterade på ASCO

ANYARA
·förlängd överlevnad i en subgrupp av njurcancerpatienter i fas II/III-studien; resultat presenterade på ASCO

57-57 (paquinimod)
·klinisk studie i systemisk skleros avslutad, utvärdering pågår

ISI
·patentansökningar inlämnade

jan - juni jan - dec
(MSEK) 2013 2012 2012
  • Nettoomsättning
5,0 96,6 227,9
  • Rörelseresultat
-156,5 -120,6 -163,2
  • Resultat efter skatt
-159,2 -123,5 -175,0
  • Resultat per aktie (SEK)
-2,18 -1,79 -2,54
  • Likvida medel (MSEK)
389,1 383,7 216,7


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00
Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport jan-juni 2013Back