Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - september 2013

2013-11-07

Laquinimod

  • Analys av data från fas III-studien ALLEGRO visar att laquinimod minskar skador på hjärnvävnad; patienter som behandlats med laquinimod fick signifikant färre neurodegenerativa skador
  • Nya data presenterade på ECTRIMS visar att laquinimod har effekt på såväl inflammation som bakomliggande mekanismer för sjukdomsutvecklingen vid multipel skleros
  • Teva planerar starta kliniska prövningar i Huntingtons sjukdom och primär progressiv multipel skleros
  • Teva startar ytterligare en klinisk studie i multipel skleros (LIBRETTO)

Tasquinimod

  • Fas III-studien 10TASQ10 fortskrider enligt plan; primär analys vad gäller tid till sjukdomsförsämring (PFS) och överlevnad (OS) förväntas under 2014
  • Active Biotech har erhållit 12 miljoner EUR i delmålsbetalning från Ipsen

ANYARA

  • Detaljerad analys ger ytterligare stöd åt ANYARAs effekt i en biomarkör-definierad subgrupp av njurcancerpatienter; resultat från fas II/III-studien presenterade på European Cancer Congress 2013

Paquinimod (57-57)

  • Utvärdering pågår av klinisk studie i systemisk skleros

ISI

  • Projektet fortskrider enligt plan

Ekonomisk översikt

MSEK Q3 jan - sep jan - dec
2013 2012 2013 2012 2012
Nettoomsättning 107.0 39.8 111.9 136.4 227.9
Rörelseresultat 27.9 -48.2 -128.6 -168.7 -163.2
Resultat efter skatt 29.2 -51.6 -130.0 -175.1 -175.0
Resultat per aktie (SEK) 0.39 -0.75 -1.77 -2.54 -2.54

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB (org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com


pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari – september 2013Back