Print

Active Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2015

2015-08-07

·Verksamheten fokuseras på laquinimod-projekten och organisationen anpassas därefter

Laquinimod
·Den registreringsgrundande kliniska fas III-studien CONCERTO i relapserande remitterande MS (RRMS) är fullrekryterad och resultat förväntas 2017
·Första patienten är rekryterad till fas II-studien ARPEGGIO som utvärderar laquinimod för behandling av primärprogressiv MS (PPMS)
·Fas II-studien LEGATO-HD i Huntingtons sjukdom fortskrider enligt plan
·Teva har presenterat laquinimod på den vetenskapliga konferensen AAN den 18-25 april 2015

Tasquinimod
·Resultat från fas III-studien 10TASQ10 visade att behandling med tasquinimod jämfört placebo minskade risken signifikant för radiologisk cancerprogression (rPFS, HR=0.69, CI 95%: 0.60 - 0.80) i patienter med metastaserad kastratresistent prostatacancer (mCRPC) som ännu inte behandlats med kemoterapi, men förlängde inte totalöverlevnaden (OS, HR=1.09, CI 95%: 0.94 - 1.28)
·Vidare utveckling av tasquinimod har stoppats och samarbetsavtalet med Ipsen har avslutats

ISI
·Enbart kommersiella aktiviteter kommer att bedrivas från 2016


Ekonomisk översikt

MSEK Q2 Q1 - Q2 Helår
2015 2014 2015 2014 2014
Nettoomsättning 3.2 2.7 6.1 4.9 10.4
Rörelseresultat -70.1 -57.9 -127.5 -117.2 -228.5
Resultat efter skatt -71.4 -57.7 -129.3 -117.9 -231.5
Resultat per aktie (SEK) -0.79 -0.77 -1.44 -1.57 -3.02
Likvida medel (vid periodens slut) 186.6 227.7 328.5För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tomas Leanderson, VD
Tfn 046-19 20 95

Hans Kolam, CFO
Tfn 046-19 20 44

Active Biotech AB
(org.nr 556223-9227)
Box 724, 220 07 Lund
Tfn 046-19 20 00
Fax 046-19 11 00

Rapporten finns även tillgänglig på www.activebiotech.com.


pdfActive Biotech AB Delårsrapport januari - juni 2015Back