Print

Ny forskningschef i Active Biotech

1998-03-10

Karl-Olof Borg har anställts som forskningschef i Active Biotech-koncernen. Karl-Olof Borg har verkat 15 år i forskningsledande befattning inom Astra och 11 år inom Pharmacia & Upjohn-koncernen. Han har bl a tjänstgjort som:

* Forskningschef Astra/Hässle, Göteborg
* Forskningschef Kabi Pharmacia, Stockholm
* Forskningschef Pharmacia & Upjohn, Italien

Under åren 1976-1982 var han adjungerad professor i analytisk biokemi vid Uppsala Universitet.

Karl-Olof Borg kommer att ingå i koncernledningen och rapportera direkt till VD.

Malmö den 10 mars 1998

Bo Håkansson
Active Biotech AB


Active Biotech AB är ett börsnoterat biomedicinskt företag. Active Biotech har tre dotterbolag inom bioteknink – SBL Vaccin, Actinova och Lund Research Center. SBL Vaccin är marknadsledande inom distribution av vacciner i Sverige och bedriver utveckling, produktion och marknadsföring av vacciner mot polio, kolera samt ETEC (turistdiarré). Actinova är ett forskningsföretag verksamt inom utveckling av streptokockvaccin, immunoterapi och affinitetsproteiner. Lund Research Center bedriver egen forskning inom autoimmuna och inflammatoriska sjukdomar samt uppdragsforskning inom cancerområdet åt Pharmacia & Upjohn.
pdfBack