Print

Active Biotech ABs riktade nyemission fulltecknad

1998-06-05

Active Biotech ABs riktade nyemission har fulltecknats. Nyemissionen tillför Active Biotech cirka 266 miljoner kronor. Genom emissionen ökar antalet B-aktier med 1.400.000.

I anslutning till emissionen säljer Bo Håkansson till institutioner 388.811 B-aktier, motsvarande det antal aktier till vilket det av honom innehavda konvertibellånet konverteras.

Efter emissionen och full konvertering av konvertibellånet kommer antal aktier i Active Biotech att uppgå till 11.246.293, fördelat på 2.243.360 A-aktier och 9.002.933 B-aktier.

Sammantaget har den riktade nyemissionen och den tidigare genomförda nyemissionen, med företräde för aktieägarna, tillfört Active Biotech drygt 500 miljoner kronor.

Lund den 5 juni 1998
Active Biotech AB (publ)

Bo Håkansson, VD
pdfBack