Print

FLAGGNINGSMEDDELANDE

1998-09-07

Active Biotech´s dotterbolag Movera Holding AB har förvärvat 909.520 B-aktier i Lifco. Förvärvet motsvarar 10,0 % av kapitalet och 6,2 % av rösterna.

Movera planeras, som meddelades i halvårsrapporten, att knoppas av till Active Biotech´s aktieägare under hösten och noteras på O-listan, Stockholms Fondbörs.

"Vi ser Lifco som en intressant placering. Dess verksamhet inom hälsa och egenvård bedömer vi har mycket goda tillväxtmöjligheter."

Lund den 7 september 1998

Bo Håkansson
VD Active Biotech AB
pdfBack