Print

BioPhausia och Active Biotech i samarbete om cancerprojekt.

1998-11-17

BioPhausia och Active Biotech har tecknat ett avtal om forskningssamarbete avseende hyaluronidasenzymets effekt på tumörer. Arbetet, som är i preklinisk fas, har hittills bedrivits i BioPhausias regi. Det kommer i nästa steg att bedrivas vid Sidney Kimmel Cancer Center, San Diego.

Stellan Lind, VD: "Vi lärde känna möjligheten att använda hyaluronidas vid viss tumörbehandling i samband med vårt projekt för behandling av traumatisk svullnad. Principen har diskuterats tidigare, men vi har tillsammans med amerikanska forskare ett speciellt angreppssätt som vi nu i samarbete med Active Biotech skall undersöka närmare. I Lund har Active Biotech både stora kunskaper och resurser inom området och vi gläder oss åt att kunna arbeta tillsammans i detta projekt".

Uppsala den 17 november, 1998.

Baserat på sin kunskap och sitt kontaktnät primärt inom bindvävens biologi, utvecklar BioPhausia läkemedel att licensieras till etablerade läkemedelsföretag med resursstarka marknadsorganisationer. Projektportföljen inkluderar återupplivningslösningen Rescue FlowÒ i registreringsfas, KrillaseÒ för rengöring av kroniska sår i klinisk fas III samt prekliniska projekt inom tumörbehandling och akutvård.


Active Biotech är ett bioteknikföretag med en bred och djup projektportfölj, en stark balansräkning och stora, uthålliga likvida resurser. Koncernens verksamhet baseras på kunskap om människans immunförsvar. 185 forskare i Lund, Solna och Cambridge utvecklar vacciner mot turistdiarré, kolera, polio och streptococker samt forskning om nya läkemedel mot multipel skleros, reumatism, astma och cancer.

För mer information kontakta:

På BioPhausia: Stellan Lind, VD. Tel. 018-34 99 00

På Active Biotech: Karl Olof Borg, Forskningschef.
Tel. 046-19 10 00

Active Biotech AB (publ)
Box 724, 220 07 Lund, Sverige
Tel. +46 046-19 10 00
Fax. +46 046-19 20 50
E-mail: info@activebiotech.com
Org.nr. 556223-9227

BioPhausia AB (publ)
AR 4, S-741 74 Uppsala, Sverige
Tel. +48 018 34 99 00
Fax. +46 018 34 94 95
E-mail: info@biophausia.se
Org.nr. 556485-0153
pdfBack