Print

Sven Andréasson ny VD i Active Biotech

1998-12-16

Till ny VD i Active Biotech AB har styrelsen idag utsett Sven Andréasson. Han tillträder sin befattning den 1 februari 1999.

Sven Andréasson är 46 år, civilekonom - Stockholms Handelshögskola - IMEDE och INSEAD. Sven Andréasson kommer från Pharmacia & Upjohn, närmast som VD för franska dotterbolaget. Frankrike är en av de fem viktigaste marknaderna för gruppen, med en omsättning uppgående till 2,5 miljarder SEK och med 1100 anställda.

Under hela sin karriär har Sven Andréasson arbetat i läkemedelsbranschen med ansvar för funktioner omfattande forskning, tillverkning, finans & administration och framförallt marknadsföring och affärsutveckling. En viktig milstolpe var skapandet av BioPharma-divisionen inom KabiVitrum med ansvar för utveckling och lansering av biosyntetiskt tillväxthormon, lågmolekylärt heparin samt plasmaprodukter.

Nuvarande VD Bo Håkansson arbetar kvar i företaget och kommer att efterträda Hugo Thelin som styrelsens ordförande. Hugo Thelin blir vice ordförande.

"Genom utnämningen av Sven Andréasson till VD för Active Biotech AB får företaget tillgång till en ledarkapacitet med lång och bred erfarenhet från bioteknik- och läkemedelsindustrin. Erfarenheten är förvärvad genom insatser såväl i Sverige som internationellt. Samtidigt får företagets nuvarande VD och huvudägare Bo Håkansson möjlighet att koncentrera sig på de långsiktiga och strategiska frågorna för företaget." säger Active Biotechs styrelseordförande Hugo Thelin.

Lund den 16 december 1998

Active Biotech AB

Styrelsen

Frågor besvaras av
Bo Håkansson
Tel. 046-19 20 88
E-mail: bo.hakansson@activebiotech.com

Sven Andréasson
Tel. +33 130 64 34 02
E-mail: sven.andreasson@eu.pnu.com

Active Biotech är ett bioteknikföretag med en bred projektportfölj och med avsevärda finansiella resurser. Koncernens verksamhet baseras på kunskap om människans immunförsvar. 185 forskare i Lund, Solna och Cambridge utvecklar vacciner mot turistdiarré, kolera, polio och streptokockinfektioner samt bedriver forskning om läkemedel mot bland annat multipel skleros, ledgångsreumatism, cancer och astma.


Active Biotech AB
Box 724
SE-220 07 LUND
pdfBack