Print

Active Biotech satsar på cancerdiagnostik

1999-03-29

Överenskommelsen innebär att Active Biotech går in och tar över den fortsatta utvecklingen i samarbete med forskningsgruppen i Linköping. Metoden för testerna finns idag i ett forskningsskede. För att ge förutsättningar för en omfattande klinisk utvärdering, en snabb och enkel tillgänglighet samt möjlighet till kommersialisering föreligger ett behov av att vidareutveckla testmetoderna till ready-to-use Kit. Active Biotech kommer att ansvara för metodutveckling fram till en produkt - ett testkit för kommersialisering.

- Testerna ligger i linje med vår inriktning på cancerområdet, och kan kopplas till behandlingsmetoder, säger forskningschefen Karl Olof Borg vid Active Biotech. Vi har kompetensen och viljan att utveckla oss inom cancerområdet. Vårt forskningssamarbete med Pharmacia & Upjohn är ett exempel på en immunologisk cancerbehandlingsmetod.

Med hjälp av testerna går det att modifiera och utveckla behandlingsstrategierna av de tumörformer som idag är tillgängliga för immunterapi dvs. malignt melanom och njurcancer. Testerna kan förutsäga vilka patienter som har störst förutsättning att svara på behandling med Interferon-a och besparar övriga patienter en utsiktslös behandling med onödiga bieffekter. Dessutom görs sjukvårdsekonomiska vinster genom att avstå från dyra behandlingar som saknar förutsättningar att bli framgångsrika. Enbart läkemedelskostnaden per melanompatient som behandlas med Interferon-a kan uppgå till 300 000 kronor per år.

pdfBack