Print

Kallelse till Bolagsstämma

1999-04-23

Active Biotech AB:s (publ) styrelse har idag utfärdat kallelse till årets ordinarie bolagsstämma, som kommer att äga rum den 10 maj 1999 kl. 17.00 på Star Hotel i Lund. Kallelsen, som kommer att införas i morgondagens Sydsvenskan och Dagens Industri, bifogas.

ACTIVE BIOTECH AB (PUBL)


STYRELSEN

Kallelsen i sin helhet finns att ladda ned från medföljande länk.
pdfKallelse till bolagsstämma i Active Biotech AB (publ)Back