Print

Active Biotech förstärker med ny preklinisk forskningschef

1999-06-07

Tomas Leanderson 43 år, professor i immunologi vid Lunds Universitet, tillträder idag befattningen som preklinisk forskningschef i koncernen. Tomas Leanderson rapporterar till VD Sven Andréasson och efterträder samtidigt Karl Olof Borg som chef för forskningsenheten i Lund, Active Biotech Research ( fd LRC, Lund Research Center).

Karl Olof Borg , forskningschef för hela koncernen, har utnämnts till Executive Vice President med övergripande projektansvar från framtagning av läkemedelskandidater till färdiga, registrerade vacciner respektive läkemedel.

Tomas Leanderson har i sin akademiska karriär varit verksam i Basel, Umeå och Uppsala innan han, vid 34 års ålder, utnämndes till professor i immunologi vid Lunds Universitet 1990. Under 1995-1998 var Tomas Leanderson prefekt vid institutionen för Cell- och Molekylärbiologi med 240 anställda och ca 100 mkr i omslutning.

Forskargruppen kring Tomas Leanderson är engagerad i flera samarbeten med svenska och internationella läkemedelsföretag.
Tillsammans med professor Lars Björck har Tomas Leanderson tagit fram konceptet ” nucleus H”, ett nytt bakteriellt protein med förmågan att inte endast genomtränga cellväggen utan även kunna nå in i själva cellkärnan.

”Genom Tomas Leanderssons spjutspetskompetens inom koncernens prioriterade forskningsområden får vi ytterligare möjligheter att fokusera och samordna koncernens alla projekt i preklinisk fas. Tomas kunskaper i den moderna biomedicinska teknologin öppnar också upp nya vägar till att knyta ytterligare samarbetsavtal med olika läkemedelsföretag Kravet på nya produkter ökar ständigt och därmed måste fler läkemedelskandidater identifieras i den tidiga forskningsfasen”, säger Karl Olof Borg.

Active Biotech AB

Sven Andréasson
Verkställande direktör

pdfBack