Print

Active Biotech och OXiGENE inleder forskningssamarbete inom området inflammation

1999-06-16

Forskningssamarbetet syftar till att i ett första steg utvärdera, och i ett andra steg vidareutveckla, potentialen inom området inflammatoriska sjukdomar som t ex ledgångsreumatism. Forskningen kommer att bedrivas vid Active Biotech Research i Lund under ledning av Tomas Leanderson, nyutnämnd preklinisk forskningschef inom Active Biotech.

Om utvärderingen, som beräknas vara klar om ett år, faller väl ut är det parternas avsikt att gemensamt driva vidareutvecklingen av de identifierade läkemedelskandidaterna.

- Jag har under en längre period, då som professor i immunologi vid Lunds Universitet, arbetat tillsammans med OXiGENEs forskningschef, professor Ronald Pero, och studerat benzamidernas och nicotinamidernas inflammatoriska egenskaper. Det känns mycket tillfredsställande att kunna fullfölja detta arbete inom Active Biotech, säger Tomas Leanderson.

- Vi är mycket nöjda med att inleda ett samarbete med OXiGENE för att på så sätt utvärdera potentialen av dessa nya substanser som ligger inom ett av våra kompetensområden, nämligen inflammation. Vid positivt utfall kan vi gemensamt och snabbt gå vidare mot kommersialisering, säger Sven Andréasson VD för Active Biotech.

Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande direktör

pdfBack