Print

Active Biotechs läkemedel mot MS 6 månader tidigare i fas I

1999-06-28

SAIK kommer i första hand att koncentreras mot sjukdomen MS, multipel skleros. Produkten kommer att vara oralt aktiv i motsats till dagliga injektioner som MS-sjuka behandlas med idag. Över 20.000 nya fall, ofta unga människor, diagnostiseras varje år för MS. Marknaden för nya läkemedel bedöms vara mycket stor. Endast cirka 25 procent av patienterna idag behandlas relativt framgångsrikt med existerande behandlingsmetoder.

Active Biotech AB (publ)

Sven Andréasson
Verkställande Direktör

pdfBack