Print

Ökat institutionellt ägande i Active Biotech

1999-09-24

Bo Håkansson med bolag har avyttrat 300.000 aktier av serie B i Active Biotech AB (publ). Aktierna är sålda till svenska institutioner.

Efter avyttringen uppgår Bo Håkanssons aktieinnehav till 1.289.519 aktier av serie A motsvarande en kapitalandel på 11,5% och en röstandel på 44,5% samt 81.500 teckningsoptioner.Malmö den 24 september 1999
Bo Håkansson
Arbetande styrelseordförande i Active Biotech AB

pdfBack