Print

Ändrad rapportdag för Active Biotech

1999-11-12

Rapport för 3:e kvartalet publiceras måndagen den 22 november 1999 i stället för, som tidigare aviserats, den 25 november.

Helårsrapport för 1999 publiceras den 18 februari 2000.

Lund den 12 november 1999

Active Biotech AB (publ)


Sven Andréasson
Verkställande Direktör

pdfBack